profruit
o nama usluge sorte voćari rasadnici SmartFresh novosti kontakt about us

O nama

PRO FRUIT je konsultantska kuća nastala 2007. godine, koja pruža usluge u oblasti voćarstva i rasadničarske proizvodnje.

Naš početak vezan je za period kada je u praksi zaživeo novi zakon o semenu i sadnom materijalu. Pomenuta regulativa znatno je dovela do unapređenja ovog vida proizvodnje.

Kako bi obezbedili kvalitet i povećali konkurentnost na tržištu, prepoznali smo potrebe naših klijenata za uvođenjem savremenih visokokvalitetnih i visokoprinosnih sorti. Svakako uz primenu novih tehnologija u proizvodnji sadnog materijala i voća za svežu upotrebu.

Usmereni smo na saradnju sa Evropskim i rasadnicima iz našeg regiona. Naši dosadašnji partneri su domaći i strani proizvođači sadnog materijala, selekcionerske kuće, instituti, voćarske proizvodne firme, udruženja i poljoprivredna gazdinstva.

Ključ našeg uspeha pored ljubavi prema ovom poslu, ogleda se u posvećenosti, stručnosti, bogatom iskustvu, kao i stalnom usavršavanju. Evidentna je činjenica da smo do sada uradili puno toga na prosperitetu voćarske i rasadničarske proizvodnje u Srbiji i okruženju. Cilj nam je da u narednom periodu zajedno sa našim klijentima zadržimo takav trend.

Profruit o nama Profruit o nama
Profruit o nama Profruit o nama
Profruit o nama Profruit o nama
Profruit o nama Profruit o nama


Naslovna strana / O nama / Usluge / Sorte / Voćari / Rasadnici / SmartFresh / Novosti / Kontakt / About Us © Copyright Profruit 2013.  Linkmedia
trava